Den breda leverantören
Ring oss! 08 - 470 96 30

Företaget

Ipo Print & Distribution AB erbjuder tryck och servicetjänster med hög säkerhet, kvalité och omsorg för ökad effektivitet och lönsamhet för våra kunder.

Miljö & Policy

Inom Ipo Print & Distribution skall vi verka för att:

 • Ständigt sträva efter att förbättra våra resurser samt att välja miljö riktiga material
 • Tillämpa helhetssyn och arbeta på sådant sätt att produkter, teknik och processer byts ut mot miljömässigt bättre alternativ när så är möjligt
 • Arbeta förebyggande för att undvika skador på människor och miljön
 • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar
 • Främja och uppmuntra miljökunskap hos samtliga medarbetare samt göra dem medvetna inom ramen för sin befattning
 • Möta kunders miljöönskemål samt främja och uppmuntra miljömedvetenhet och medverka till kunskap för att uppnå våra miljömål
 • Visa öppenhet och informera om IPO’s miljöpåverkan och miljöarbete samt vara lyhörd för förändringar

Historik

En kort historia om långa traditioner

 • Verksamheten startade i slutet av 1800-talet under namnet Centraltryckeriet.
 • 1901 etablerades ett samarbete med Lamson Paragon i England. Vi blev Paragon AB.
 • Paragon var ett av de tryckeriföretag som 1913 bildade Esselte.
 • 1968 flyttades tillverkningen till Västervik.
 • 1973 köpte Lamson Paragon, Paragon AB av Esselte.
 • 177 slogs Lamson Paragon ihop med Moore Corporation Ltd. Vi fick således namnet Moore Paragon Svenska AB.
 • 1 augusti 1968 köpte Grendler Holding Ltd, Moore Paragons blankettvision i Europa.
 • 1 mars 2002 förvärvade IPO Print & Distribution AB, delar av Paragon Svenska ABs verksamhet. Verksamheten bedrivs som tidigare undernamnet Paragon – ett starkt varumärke med lång tradition på svenska marknaden.

IPO PRINT

Här hittar du ett heltäckande sortiment av grafiska produkter,profilprodukter och datatillbehör. Kontakta oss för en personlig presentation av möjligheterna som finns för att förenkla dina inköp. Vi hjälper dig gärna med ditt totala behov av produkter med tryck.

KONTAKT

IPO Print & Distribution AB
Box 463, 751 06 UPPSALA

Besöksadress:
Gävlegatan 22, 113 30 STOCKHOLM

Kundtjänst
Tfn: 08 - 470 96 30
E-post: info@ipoprint.se

Kontaktformulär

[contact_form]