Den breda leverantören
Ring oss! 08 - 470 96 30

Leveransvillkor

Leveransvillkor

PRISER
Ring 08-470 96 30 för att erhålla aktuell prislista eller gå till vår webbshop (kommer snart). Priser är exkl. moms.

LEVERANSVILLKOR
Leverans sker med ASG/Danzas till din leveransadress. Frakt och eventuell efterkravsavgift eller inbärningsavgift debiteras på vår faktura. Inbärningskostnad kan efterdebiteras om vi ej känt till detta vid ordertillfället.

BETALNING
20 dagar från fakturadatum. Vi ber Er betala i tid. Varorna förblir IPO Print & Distributions egendom till full likvid erlagts.

PÅMINNELSE
Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift på 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2,0% per månad. Försenad betalning innebär även att nya order ej levereras.

TRANSPORTSKADOR
Vid eventuell transportskada skall kunden göra en omedelbar reklamation och begära ersättning av transportören. IPO Print & Distribution ansvarar ej för skador eller förlust av gods som uppstått under transport.

REKLAMATION
Reklamation eller invändning mot fakturan skall vara oss tillhanda senast 8 dagar efter fakturadatum. Returer se nedan.

RETURER OCH RETURNUMMER
Ring 08-470 96 30 för ett returnummer innan du skickar en vara. Detta nummer skall du använda som referens på de returnerade varorna. Returnerade varor skall vara kompletta och i oskadat skick, samt återsändas i oskadad originalförpackning. Om förpackningen är bruten anses produkten begagnad. Vi förbehåller oss då rätten att ta en avgift motsvarande 20% av varans pris, dock minst 300 kr.

IPO PRINT

Här hittar du ett heltäckande sortiment av grafiska produkter,profilprodukter och datatillbehör. Kontakta oss för en personlig presentation av möjligheterna som finns för att förenkla dina inköp. Vi hjälper dig gärna med ditt totala behov av produkter med tryck.

KONTAKT

IPO Print & Distribution AB
Box 463, 751 06 UPPSALA

Besöksadress:
Gävlegatan 22, 113 30 STOCKHOLM

Kundtjänst
Tfn: 08 - 470 96 30
E-post: info@ipoprint.se

Kontaktformulär

[contact_form]